Төрегелді Шармановтың өмірі және еңбегі туралы шығармалар және әңгімелер

Академик туралы

Әкем

Алмаз Шарман

Қонаев облыс басшысынан Шарманов туралы сұраған кезде, ол әкемді «беделді, өршіл, дарынды және қайратты басшы, бірақ, нағыз ұлтшылдың өзі» деп сипаттаған екен. Сонда Қонаев: «Бізге керегі де сол» – деп әкемді денсаулық сақтау министрі етіп тағайындайды. Бұл қызметті ол 12 жыл атқарып, әрдайым елінің патриоты болуымен қатар әлемдік денсаулық сақтаудың озық тұлғаларының бірі ретінде танылды.

Азамат

Мұхтар Құл-Мұхаммед

Бүгінде сексеннің сеңгіріне жеттім екен деп, академик Шарманов жер таянып отырған жоқ. Манаш ағам айтқандай: «замананы сапырып, жанартаудай атылып», жалындап, жанып жүр. Бүгін Лондон мен Вашингтонда жүрсе, ертең Токио мен Делиде жүреді маңдайы жарқырап.

Умный молочник

А начинался завод 50 лет назад с молочной кухни в отдаленном сельском районе – это была мечта главного районного врача, ныне президента Казахской академии питания доктора медицинских наук Торегельды Шарманова. За организацию этой кухни Шарманов был удостоен медали «За доблестный труд».

Алексей Быков

Forbes Kazakhstan

ТӨРЕГЕЛДІ ШАРМАНОВПЕН 90 СЫР-СҰХБАТ